X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

زندان خیال

ادبی

اختلاف 

 

در هر نهاد شهر قوم و خویش دارد 

 

ده خانه ی نا چیز در تجریش دارد 

 

 

با زهد وتقوا ارتباطش ،ای بدک نیست! 

 

یک خانه هم در انزوای کیش دارد 

 

 

هرجاکه برجی می شود آماده ی ساخت 

 

او نیز ده واحد خرید از پیش دارد 

 

 

نزدیک منبر می نشیند در مساجد 

 

مغزی پراز افکار دور اندیش دارد 

 

 

تا ملک هایش آسمانی تر بمانند 

 

 از شش جهت بر بام آن ها دیش دارد 

 

 

این گرگ را از بنده بهتر می شناسید 

 

هرچند یک عالم لباس میش دارد 

 

 

با ما ندارد هیچ توفیری به ظاهر 

 

جز آنکه قدری اختلاف ریش دارد.. 

 

(ناصر فیض)