X
تبلیغات
رایتل

زندان خیال

ادبی

رویای بازگشت بیهوده..


اگر تو باز نگردی

امید آمدنت را به گور خواهم برد..

و کس نمیداند..

که در فراق تو چگونه خواهم زیست..

چگونه خواهم مرد..؟!